Szanowni Państwo,

zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią udostępniamy na naszej stronie, po zalogowaniu się do systemu ESPD, ANKIETĘ 2019. W zależności od pytania, odpowiedzi mogą być wielo- lub jednokrotnego wyboru.

Prosimy o pilne wypełnienie ankiety w terminie do 31.07.2019 r.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.


NAJNOWSZE KOMUNIKATY

2019-07-03

Uczestnicy Programów Zewnętrznej Oceny Jakości z zakresu hematologii i hemoglobiny glikowanej HbA1c - edycja WIOSNA 2019
Szanowni Państwo

Udostępniamy ocenę wyników Programu Zewnętrznej Oceny Jakości z zakresu hematologii i hemoglobiny glikowanej HbA1c - edycja WIOSNA 2019.
Prosimy o wnikliwą analizę uzyskanych ocen.
Reklamację ocen w formie pisemnej przyjmujemy do 17 lipca 2019 r. tylko w przypadku popełnienia błędu przy wyborze kodów aparatów. Nie przyjmujemy reklamacji ocen ze względu na błędnie wpisane wartości liczbowe.

czytaj więcej...

INFORMACJA

2018-01-10

UCZESTNICY PROGRAMÓW ZEWNĘTRZNEJ OCENYprzeczytaj

Szanowni Państwo -
W związku z pismem Ministerstwa Zdrowia (OZE.078.1.2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.) zatwierdzającym wzory zaświadczeń oceniających roczny udział medycznych laboratoriów diagnostycznych w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny za 2017 r. i wzór świadectwa dotyczącego Programu Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej za 2017 r. oraz wejściem w życie z dniem 01.01.2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (D. U. póz. 2394), informuję, że zaświadczenia i świadectwa za 2017 r., o których mowa w powyższym piśmie zostaną Państwu przesłane w najbliższym czasie.
Dyrektor COBJwDL
dr Barbara Przybył-Hac